FILAK

CZ EN RU

AKTUÁLNĚ
O SPOLEČNOSTI
VÝHODY LED TECHNOLOGIÍ
LED TECHNOLOGIE
FINANCOVÁNÍ
REFERENCE
KONTAKT

AKTUÁLNĚ

Pět kroků ke snadnému projektu revitalizace Vašeho veřejného osvětlení

Pro naše projekty zajišťujeme:

1) Pasportizaci veřejného osvětlení
 • Textová část – Technická zpráva
 • Geografické údaje světelných bodů
 • Světelně-technické údaje k světelným bodům
 • Umístění světelných bodů
 • Výška světelných bodů
 • Údaje k napájecímu vedení světelných bodů
 • Obrazová dokumentace- Obrázkový manuál použitých svítidel, Fotodokumentace
 • Pasport rozvaděčů veřejného osvětlení
 • Interaktivní elektronické mapy na web serveru
2) Projekt revitalizace veřejného osvětlení
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby veřejného osvětlení
 • Výkaz materiálu, popřípadě montážních prací
 • Návrh rozpočtu
 • Projednání a schválení dokumentace na úřadech
 • Návrh nejúspornějšího řešení revitalizace včetně cenové nabídky
 • Výpočet energetických úspor veřejného osvětlení
3) Studie návrhu revitalizace veřejného osvětlení, návrh úprav
 • Popis stávajícího stavu
 • Návrh technického řešení úprav VO
 • Propočet úspor
 • Propočet nákladů
 • Návrh investice
 • Celkové zhodnocení
4) Financování
 • Více informací naleznete v sekci FINANCOVÁNÍ
5) Realizace projektu
 • Demontáž stávajícího veřejného osvětlení
 • Rekonstrukce kabelových tras
 • Rekonstrukce zemnění
 • Rekonstrukce stávajících sloupů a výložníků
 • Montáž nových sloupů, výložníků
 • Montáž nových LED svítidel
 • Implementace řídícího systému obce, města
 • Rekonstrukce stávajících rozvaděčů VO
 • Záruční a pozáruční servis

Společnost Filák, s.r.o. jako partner soutěže Srdce s láskou darované - více na: http://age-management.cz/soutez/ceny

Společnost Filák, s.r.o. byla akceptována jako  dodavatel osvětlení do Programu České spořitelny